Geschiedenis

100 jaar Oranjefeesten in Langeraar.

INLEIDING: Na het lezen van de goed bewaarde notulenboeken en krantenknipsels, hieronder een beknopte versie van de geschiedenis, van “Oranje Comité Juliana” annex “Stichting Kermis Langeraar”. Met nadruk op beknopte versie, want in de afgelopen 100 jaar is er veel geschreven, georganiseerd, veranderd, gelachen en gehuild. Hieronder de hoogtepunten of grote veranderingen zonder bestuurswisselingen, overlijdensberichten, financiële situatie of bijzondere weersomstandigheden.

NOTE: Officiële Oranjefeesten met een kermis in Langeraar dateren uit de begin twintiger jaren. Echter ruim 360 jaar eerder, in 1659 wordt ook al een kermis in het dorp Langeraar gehouden. (pagina in almanak uit 1659)

De “Stichting Kermis Langeraar” (voorheen “Oranje Comité Juliana” en daarvoor “Oranjevereeniging Juliana” te Ter Aar gevestigd te Langeraar) bestaat sinds 1923.

GESCHIEDENIS: Op 5 oktober 1923 komen de heren W. Fransen, P. den Haan, A.C. Hoogervorst, J.W. Valentijn en C. van Zaal bijeen in het café van de heer D. Hoogendijk, met als doel elk jaar één dag feest te vieren in Langeraar bij gelegenheid van de verjaardagen van het Koninklijk Huis. Pogingen om samenwerking met de pas opgerichte Oranjevereniging “Wilhelmina” zijn mislukt vanwege een verschil van mening om de kermis ook in Langeraar te houden en niet alleen in Ter Aar. Het oprichtingscomité komt op 12 oktober 1923 opnieuw bijeen in café Hoogendijk. Op deze bijeenkomst zijn aanwezig de heren W. Fransen, P. den Haan, A.C. Hoogervorst, Ant. Hoogervorst, C. Mank, D. van der Hoorn, W. van der Hoorn, G. Otto, J.W. Valentijn en C. van Zaal. De ledenwerfactie heeft al 198 leden opgeleverd en besloten wordt de oprichtingsvergadering te houden op 19 oktober 1923 in café L. van der Laan. Onder voorzitterschap van J.W. Valentijn wordt (met de agendapunten: opening, mededeling, voorlopig conceptreglement, verkiezing bestuur, sluiting) door hem geopend en wordt allereerst overgegaan tot oprichting ener Oranjevereniging. Reeds 216 leden hebben zich inmiddels aangemeld. De oprichting is een feit.

Als oprichtingsdatum wordt 18 oktober 1923 vastgesteld. Bestuursleden worden gekozen en de heer J.W. Valentijn als voorzitter. Voorstel om het erevoorzitterschap toe te kennen aan de toenmalige burgermeester Jhr. de Muralt. De eerste ledenvergadering wordt op 22 november 1923 gehouden in café Hoogendijk.

Officiële naam luidt “Oranjevereeniging Juliana” te Ter Aar, gevestigd te Langeraar. In de bestuursvergadering van 13 december 1923 wordt de heer A.C. Hoogervorst gekozen tot secretaris. Tweede secretaris wordt de heer H. Brouwer, penningmeester de heer C. Mank en tweede voorzitter de heer H. Bergsma.

De eerste kermis wordt gehouden op woensdag 17 september en donderdag 18 september 1924. Opmerkelijk is dat de heer J.H. Mohr, het enige niet-katholiek bestuurslid, in een bestuursvergadering laat weten dat het eigenlijk geen geschikte dag is tot feestviering in verband met onthoudingsdag (quatertemperdag). Echter de pastoor heeft toestemming gegeven voor de feesten. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat er geen alcohol op het feestterrein geschonken mag worden. Het feest wordt gehouden op het weiland van Bontje (nabij de grote brug) met als kermisattracties o.a. een schiettent, een zweefmolen, een draaimolen, een golfbaan, een schommel, een Turkse schop, een koekkraam, een slagmachine, een oliebollenkraam, ijs, visvermaak, een consumptietent en nog vele kramen. Op de eerste dag is het programma: een optocht der schoolkinderen, een acrobaten-voorstelling voor kinderen, gebruik van de draaimolen, een uitreiking van versnaperingen en de kinderspelen: vlaggetje steken, touwtje trekken en tonnetje steken. De tweede dag zijn er de volksspelen: mastklimmen en boegsprietlopen, sleuteltrekken per rijwiel en ringrijden voor paren met rijtuig. Door muziekvereniging Arti et Religioni worden deze twee dagen opgeluisterd. Tevens is bij de ingang van het terrein een grote poort geplaatst met bovenin een bord met daarop de tekst “Je Maintaindrai”. De traditie van het jaarlijks plaatsen van deze poort geschiedt tot 1956. De leden ontvangen hun ledenkaart en de kinderen van de leden hun kinderledenkaart nadat de contributie is voldaan. De entree tot het kermisterrein voor niet leden is ƒ1,- en ‘s avonds tegen verlaagd tarief van ƒ0,75. De beide feestdagen zijn heel gezellig geweest en zeer geslaagd.

Op 20 februari 1925 heeft het bestuur rekening en verantwoording afgelegd tijdens de ledenvergadering. Er is een saldo van ƒ408,- want tijdens de feesten is een andere entree geheven van ƒ1,- en ƒ1,50, dan afgesproken. Deze handelswijze wordt door de leden afgekeurd. Het bestuur belooft dat dit niet meer zal voorkomen.

In 1926 wordt kermis gevierd op 16 en 17 september nadat toestemming is verkregen van de burgemeester, de pastoor en de kapelaan. De pastoor wil wel dat het vuurwerk eerder wordt afgestoken. Tijdens het feest mag opnieuw geen sterke drank geschonken worden. Wel wordt opnieuw kermis gevierd met kinderspelen en volksspelen. Vanaf 1928 mag per jaar in de gemeente maar één Oranjefeest gehouden worden en dat jaar is de Wilhelminavereniging door het lot aangewezen. Toch weet de voorzitter van “Oranjevereniging Juliana” bij de burgemeester gedaan te krijgen dat ook in Langeraar een feest gehouden mag worden, maar dan alleen voor de bonafide leden en wel op 11 en 12 september. Ondanks de toediening van het H. Vormsel in de kerk, waar de bisschop komt, heeft de pastoor geen bezwaar tegen de feesten. De kerk is immers om elf uur afgelopen.

Op 8 september 1928 wordt ‘s morgens om 9 uur het dagelijks bestuur van de “Oranjevereniging Juliana” ontboden op het gemeentehuis. De burgemeester wil dat de kermis in Langeraar wordt afgeblazen. De consumptietent staat er echter al en deze strop is dan ook niet te betalen. De kermis gaat door, mede doordat de pastoor zich ermee bemoeid en is ervoor dat het feest doorgaat.

Van 1930 tot 1936 wordt, met uitzondering van 1931, in verband met slechte tijden geen feest georganiseerd. In 1937 wordt weer feest gevierd maar slechts 1 dag. In 1938 mag geen feest georganiseerd worden van Burgemeester en Wethouders. Er wordt in dit jaar ook geen ledenvergadering meer gehouden en geen contributie meer geïnd.

In 1939 wordt er wel weer een feest georganiseerd en het terrein wordt verpacht aan de heer Kuijf en de heer Lok. Afgesproken wordt dat indien er oorlog komt en er daardoor geen feesten kan worden gehouden, de gemaakte kosten verdeeld zullen worden tussen de vereniging en de pachters. Of er daadwerkelijk een feest is geweest in 1939 blijkt nergens uit, want de eerstvolgende vergadering in notulenboek dateert van 28 juli 1945.

Vanaf 1945 wordt er jaarlijks weer feest gehouden op twee dagen in augustus of september. Het terrein wordt voorlopig de komende jaren in z’n geheel verpacht aan de heer Kuijf. De entree bedraagt ƒ1,- en de kinderen hebben vrije toegang. De eerste feesten na de oorlog worden op beide dagen geopend door twee herauten die om 08.00 uur de gehele gemeente doorgaan. Verder is er een kinderoptocht, een kindervoorstelling en er zijn volksspelen. Op de tweede dag is het programma: een gekostumeerde optocht en daarna voetbal voor veteranen, het planten van de bevrijdingsboom naast de poort, motorrace met hindernissen en ringrijden. Als attracties staan o.a. opgesteld: een zweefmolen, een draaimolen, een consumptietent, het hoofd van jut, een schommel, een oliebollenkraam, een schiettent, een werptent en een fruitkraam.

In 1947 wordt kermis gevierd op vrijdag en zaterdag. Jaarlijks wordt entree van ƒ1,- geheven tot toegang tot het terrein. Vanaf 1949 wordt de verpachting weer in eigen hand genomen. In het gesprek met de pastoor krijgt men te horen dat geen sterke drank geschonken mag worden tijdens het feest en dat het swingen en samba verboden wordt in de danstent. Vanaf 1951 is op verzoek van de pastoor de kermis weer op woensdag en donderdag.

Vanaf 1952 wordt de viering van Koninginnedag en 5 mei door “Oranjevereniging Juliana” georganiseerd. Dit zal ieder jaar gedaan worden tot het begin van de tachtiger jaren, daarna wordt dit overgenomen door het Oranje Comité Ter Aar, die zorg draagt voor de jaarlijkse viering van Koninginnedag en de viering van 4 en 5 mei.

Wij, Oranjevereniging “Juliana”, organiseren dan uitsluitend nog de jaarlijkse kermis met daar omheen de overige festiviteiten en activiteiten. In 1952 wordt ook voor de eerste keer de Ronde van Ter Aar in vier etappes gehouden. De 1e etappe van garage Lek naar (café) van den Akke, de 2e etappe naar (café) Verhoef, de 3e etappe naar van der Pijl (café De Plas) en de 4e etappe naar (café) Hoogendijk (finish). Het is een schitterend evenement.

Vanaf 1953 wordt in Aardam ook weer een kermis gehouden. Tussen de twee organisaties wordt afgesproken de kermis in 1953 in Aardam in augustus te houden en in Langeraar in september. In 1955 en 1956 moet er een zuinig beleid gevoerd worden en vanaf 1957 wordt de kermis weer op vrijdag en zaterdag gehouden, in de maand september. Vanaf eind vijftiger jaren wordt met een kwartjesactie een bijdrage aan de jaarlijkse traktatie voor de kinderen gevraagd, dat wil zeggen dat ouders van de schoolkinderen voor ieder kind een kwartje in een uitgereikt zakje doet. In 1977 wordt de kwartjesactie afgeschaft.

Vanaf 1958 is het weiland van Bontje niet meer beschikbaar. Als alternatief wordt het terrein van de firma Ph. Lek gepacht. Daardoor wordt op 19 en 20 september 1958 voor de eerste keer de kermis op dit terrein gehouden. Ook wordt dit jaar voor de eerste maal een bromfietsrace/puzzelrit georganiseerd. Dit is een groot succes geworden. In dit jaar wordt ook een ballonwedstrijd gehouden onder leiding van SWL (Samenwerkend Winkeliers Langeraar) met als eerste prijs een autoped.

Voor het feest in 1959 is nog geen toestemming. De burgemeester wil eerst de Wilhelminavereniging in Ter Aar spreken over de datum. De burgemeester is wel heel erg blij dat de “Oranjevereniging Juliana” de organisatie van 30 april weer op zich wil nemen. Vanaf 1959 wordt de verpachting van de attracties opnieuw in eigen beheer genomen. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een feest op 18 en 19 september. Rond 1960 wordt voor het eerst in de notulen gesproken van Oranje Comité “Juliana” en niet meer van “Oranjevereniging Juliana”.

In 1961 krijgen 700 kinderen een traktatie van drie oliebollen, een verpakt ijsje en een bon voor een attractie.

De wagen van de Verenigde Naties van het comité dat meegedaan heeft in de jaarlijkse optocht op zaterdagmorgen tijdens de kermis in 1962 is bijzonder in de smaak gevallen bij het publiek.

In 1963 wordt het 40-jarig jubileum op gepaste wijze gevierd. Op donderdagavond is een feestelijk opening met Oranjebal verzorgd door muziekvereniging Arti et Religioni in de garage van de firma Ph. Lek, die als consumptietent is ingericht. De opbrengst van dit Oranjebal komt geheel ten goede aan de kas van vereniging Arti et Religioni.

Ter stimulering aan het meedoen van de kinderoptocht op vrijdag, krijgen alle deelnemers een reep chocolade. Ongeveer 752 kinderen krijgen in 1964 de jaarlijkse traktatie. Vanaf 1967 is er geen optocht meer op zaterdag.

In 1970 is het terrein van de firma Ph. Lek niet te huur, het wordt een opslagplaats voor glas. Gedacht wordt aan het terrein bij de voetbalvelden van Altior. De gemeente geeft echter geen toestemming met als reden, het vele verkeer op de smalle wegen en vernieling van de plantsoenen. Daarom wordt in 1970 toch nog éénmaal kermis gevierd bij de firma Lek.

Vanaf 1971 verhuist de kermis naar het terrein bij de voetbalvelden bij Altior. Het feest is bijzonder geslaagd op het nieuwe terrein. In 1973 wordt het 50-jarig jubileum gevierd, met een extra traktatie voor de kinderen. Voor de eerste keer wordt er een zeskamp gehouden op het voetbalveld en in samenwerking met jeugdcommissie van Altior een prestatie- en wedstrijdloop. Tijdens de rust van een voetbalwedstrijd is er parachutespringen.

Sinds begin jaren 70, heeft ook de familie Brouwer met hun gebakkraam (oliebollen) een standplaats op de kermis, en welke nog steeds tot ieders tevredenheid jaarlijks aanwezig is op onze kermis.

Tijdens de kermissen in de 70-jaren wordt gevoetbald tussen een elftal van Altior tegen Veronica en Radio Noordzee. Vanaf 1975 wordt een wielerwedstrijd georganiseerd voor jeugdige 13 t/m 15-jarigen.

In 1979 wordt voor de eerste keer op donderdag ook de kermis gedraaid en dat blijft daarna ook jaarlijks zo.

Vanaf 1980 gaat de heer Sjaak Voortman de consumptietent op het kermisterrein runnen met muziek van Jansma en een band. In 1983 wordt tijdens het 60-jarig bestaan de consumptietent wat grootser van opzet: op donderdagavond “Jen Rog”, vrijdagavond “Toontje Lager” en op zaterdag Anita Meijer.

In 1985 wordt er voor Unicef gevoetbald door Altior en TAVV, aangevuld met teams van voetballers, Willem van Hanegem, Maarten Spaander. In 1985 komt ook de Nederlandse band Normaal voor het eerst in de feesttent. Tijdens de kermis in 1986 zijn Peter en Ada Krul, de exploitant op onze kermis van patat frites en snacks, voor de eerste keer op onze kermis. In 1986 en 1987 wordt wederom voor Unicef gevoetbald, maar nu zijn de teams aangevuld door schaatsenrijders Hein Vergeer, Leo Visser, Evert van Benthem en onze plaatsgenoot Rick van der Hoorn. In 1987 aangevuld met oud voetbal internationaals zoals Gerrie Muhren, Sjaak Swart, Ruud Geels en Johnny Rep. Ín 1988 wordt er op vrijdagmiddag voor de eerste keer geen kinderspelen meer gehouden en als extra activiteit tijdens de kermis in 1989 wordt op zaterdagmiddag een skeelerwedstrijd georganiseerd, met veel bekende marathon schaatsrijders. Ook voor het eerst op het programma een volleybaltoernooi, wat een groot succes wordt.

In 1990 wordt door het bestuur voor eerste keer gesproken over de organisatie van een beddenrace. In 1991 wordt deze dan ook voor de eerste keer gehouden. En ook dit onderdeel blijkt een groot succes te zijn. Beide programmaonderdelen, het volleybaltoernooi en de beddenrace, zijn nog steeds terugkerende evenementen tijdens de jaarlijkse Oranjefeesten. Nieuw is vanaf 1991 het afsteken van een vuurwerk op vrijdagavond.

In het begin van de negentiger jaren blijven de kosten voor het organiseren van de jaarlijkse kermis steeds verder stijgen. Het budget wordt te beperkt en dat gaat ten koste van de te organiseren activiteiten. De pachtgelden moeten noodgedwongen omhoog wil het Oranje Comité “Juliana” de jaarlijkse Oranjefeesten met kermis kunnen blijven organiseren. En in verband met de steeds grotere risico’s tot het organiseren van Oranjefeesten met een kermis moet een wijziging van de rechtspersoon gaan plaatsvinden. In juni 1994 wordt daarom de “Stichting Kermis Langeraar” opgericht. Datzelfde jaar is ook voor de negentiende en laatste maal de wielerronde gehouden.

Vanaf 1994 is er voor de jeugd op vrijdagmiddag een puzzelspeurtocht en is sindsdien ook de kermis op zondag. De kermis op zondag is echt een familiedag en de prijzen van de attracties en dergelijke zijn dan gereduceerd.

In 1998 wordt op schitterende en grootse wijze het 75-jarig jubileum gevierd met helikoptervluchten, een kunstvliegdemonstratie/-vliegshow Toyota, een prachtig vuurwerk en een kermisbrunch op zondagmorgen.

Toch is de kermis van Langeraar een echte dorpskermis gebleven, met zijn eigen charme. In die 75 jaar is de traditie van de kinderoptocht altijd gebleven. Dit onderdeel wordt heden ten dage nog steeds georganiseerd.

In 2000 komt de brandweer met strengere regels, tussen iedere attractie moet een tussenruimte komen van 3 meter en dat komt de gezelligheid van de terreinindeling niet ten goede. Maar na 10 jaar is het reuzenrad weer een keer terug op onze kermis. Omdat de autoscooter verkocht is aan een exploitant in Amerika, komt er na ongeveer 30 jaar een andere autoscooter op de kermis. In 2000 wordt ook onze eigen internetsite actief.

In 2001 gaat de jeugd van Altior, Iduna en TAVV penaltyschieten. Een nieuwe activiteit voor de sportieve jeugd. Met zoveel aanmeldingen, dat in 2002 ook de meisjes bij het penalty schieten een eigen bokaal krijgen.

In hetzelfde jaar is ook de gulden is voor eerst op onze kermis verdwenen en vervangen door de euro. Dit is nog wel even wennen. Nieuw dit jaar is een katapult, hiermee word je dmv. elastieken 40 meter de lucht ingeschoten.

In 2003 vieren we ons 16e lustrum met een kermisbrunch op zondagmorgen en niet in de tent, maar op het kermisterrein zitten 450 gasten aan tafel. Uniek om met zoveel mensen gezamenlijk in een gezellige sfeer te eten. Bij de gemeente Ter Aar worden plannen ontwikkeld om het kermisterrein te verplaatsen naar de andere kant van het voetbalveld en daar een nieuw parkeerterrein aan te leggen wat tevens kan dienen als (het huidige) evenemententerrein. De kosten voor het organiseren van de Oranjefeesten worden steeds hoger, mede door de invoering van precariobelasting door de gemeente Ter Aar. Echter de traditie van ons jaarlijks dorpsfeest, Oranjefeesten met kermis, mag niet verloren gaan.

Voor de eerste keer in 2005 is er ook op woensdagavond een optreden in de feesttent, georganiseerd door Sjaak Voortman Producties. Het kaliber vuurwerk wat tot nu toe is afgestoken is dit jaar voor het laatst. Vanaf volgend jaar moet bij het afsteken van hetzelfde zware vuurwerk een grotere afstand zijn tussen de plaats van afsteken en het publiek, opnieuw strengere voorschriften.

Voor de kermis 2006 zijn met alle aanwezige kermisexploitanten afspraken gemaakt voor vaste ritprijzen en op donderdagavond is voor de laatste keer om de B&W beker Ter Aar gespeeld tussen Altior en TAVV, dit vanwege de fusie van de gemeente Ter Aar met Liemeer en Nieuwkoop per 1 januari 2007.

In 2008 wordt ons 85-jarig bestaan gevierd met een openluchtbrunch op het kermisterrein. Bijna 450 gasten nemen deel aan de brunch. Ook staat het koeschijten weer op het programma, echter in een betere succesvolle formule.

Per 1 januari 2009 heeft Sjaak Voortman de exploitatie van de feesttent die naast onze kermis staat opgesteld overgedaan aan F&P Evenementen. Sjaak Voortman heeft vanaf 1980 met de feesttent op onze kermis gestaan.

In 2009 vinden er gesprekken plaats met de gemeente Nieuwkoop over het nieuwe evenemententerrein. De kermis van 2014 wordt waarschijnlijk voor de eerste keer gehouden op dit terrein.

Vlak voor de kermis van 2010 heeft de gemeente Nieuwkoop het kermisterrein voorzien van een nieuwe asfalt laag. Het kermisterrein ziet er weer netjes en verzorgd uit. Meer dan 60 jaar heeft de familie Vuijk ijs op onze kermis gestaan met de verkoop van ijs en moet vanwege gezondheidsredenen helaas afscheid nemen.

In de loop van het jaar zijn opnieuw gesprekken over het nieuwe terrein met de gemeente Nieuwkoop.

2011 was geen eenvoudig jaar. Doordat de maand augustus slechts vier weekenden heeft zijn er in het laatste weekend van augustus veel kermissen, waardoor exploitanten dubbele standplaatsen hebben. Onze exploitant van de autoscooter heeft zo een dubbele standplaats, gevolg is dat wij geen autoscooter hebben. Daarnaast hebben enkele exploitanten moeten kiezen voor verplichtingen elders en enkele exploitanten kozen voor onze kermis. Maar met medewerking van enkele exploitanten is het toch gelukt om een aantrekkelijke kermis neer te zetten. Als vervangers zijn er een rupsbaan, andere grijpkraan, ander schuivenspel, een andere kamelenrace, en als nieuwe attractie het glazen doolhof (Rainforest).

In oktober/november 2011 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het evenemententerrein. Zoals het uitzetten van de gps-coördinatoren en met piketpalen worden de exacte hoekpunten van het plangebied aangegeven.

Het bestemmingsplan ‘Sport- en recreatiezone Langeraar’ is per 16 februari 2012 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het evenemententerrein, waar in 2014 voor het eerst de kermis gehouden wordt, een feit is.

De lustrumbrunch, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan, gaat in 2013 niet gehouden worden. Deze wordt

doorgeschoven naar 2014 bij de opening van het nieuwe kermisterrein. Bij de ballonenoptocht waren 350 kaartjes uitgedeeld, waarvan 39 kaartjes zijn teruggekomen. De bewoners van de Aarhoeve verbleven dit jaar, vanwege nieuwbouw, in het Koetshuis in Nieuwkoop. Zij kregen ’s morgens koffie en gebak en ’s middags zijn de bewoners op oliebollen getrakteerd.

Eindelijk was het dan zover: kermis op het nieuwe evenemententerrein, op het Altiorplein!

Op donderdagavond heeft de toenmalige voorzitter Ries Pieterse, in aanwezigheid van SKL leden, exploitanten, B&W, gemeentesecretaris en medewerkers van de gemeente Nieuwkoop, het kermissterrein officieel geopend.

Op de Sportlaan werd voor de eerste keer het trucktrekken georganiseerd. 18 deelnemende teams. Ruim 300 inwoners van Langeraar, Papenveer en Ter Aar hebben genoten van de brunch.

In 2016 is er na overleg met Ipse de Bruggen en andere zorgaanbieders behoefte aan een prikkelarme kermis.

De familiedag was erg druk bezocht en de exploitanten waren tevreden over het verloop van de kermisdagen.

Eind mei 2017 wordt een nieuwe doorlopende evenementenvergunning afgegeven. Hierin is geen toestemming meer voor het oplaten van ballonnen. Besloten werd om dit jaar een vlaggetjesparade te houden als opening van de kermis. Op de vlaggetjes staat het logo van de SKL en regels voor de naam, adres en leeftijd van de deelnemers. Bij aankomst op het kermisterrein werden de vlaggetjes verzameld en de prijswinnaars hieruit getrokken.

De kinderoptocht op vrijdagochtend start ook dit jaar weer vanaf de Vosseburch. 124 kinderen tot 12 jaar deden mee. Bijna 60 kinderen vielen in de prijzen. Muziekvereniging Arti et Religioni voorop met een mooie versierde kar.

De prikkelarme kermis werd voor het eerst op zaterdagmiddag gehouden. Een goede opkomst en met veel positieve reacties ontvangen van de aanwezigen en de inwoners van Langeraar en omliggende dorpen.

In het jubileumjaar 2018 worden twee extra activiteiten toegevoegd aan het jaarlijkse programma, een 3-tegen-3 voetbaltoernooi voor 9 t/m 12-jarigen en het “Golden Ticket” spel. Dit spel verloopt via social media, waarmee men leuke prijzen en vrijkaarten voor de kermis kan winnen. Binnen een half uur wordt het Golden Ticket gevonden en de bij behorende prijs uitgereikt. Ter gelegenheid van het 19de lustrum zal dit jaar de brunch op het programma staan. In overleg met de kerk ideeën, voor het houden van een kerkmis op zondagochtend in de botsauto’s. De ker(k)mis werd boven verwachting goed bezocht. Er waren circa 250 mensen op af gekomen. Pastor van Aarle maakt er een mooie en passende mis van. Aansluitend de brunch, welke werd bezocht door circa 300 mensen en werd gehouden op het nieuwe kermisterras. De Fuikenlichters uit Nieuwkoop zorgde voor een gezellig deuntje tijdens de brunch. Een prachtige start van de zondag.

In 2019 wordt stil gestaan bij het 100-jarig bestaan en gebrainstormd over eventuele ”extra” activiteiten om hier op een feestelijke wijze aandacht aan te geven. Echter door rondgaan van het Coronavirus is het niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Begin juli is het coronavirus zoveel verminderd dat het mogelijk wordt om, onder veel en strengere maatregelen, evenementen te organiseren. Deze maatregelen gelden ook voor kermissen. Er worden verschillende kermissen bezocht, maar hierbij wordt geconstateerd dat het handhaven van de regels erg complex is, tevens loopt het aantal besmettingen snel op in. Half juli neemt SKL het besluit dat het niet verantwoord is om onder deze omstandigheden en met deze regels een kermis met activiteiten te organiseren.

Het is voor olliebollen en gebakkraam van Gerard Brouwer wel mogelijk om tijdens de kermisdagen oliebollen te verkopen op het kerkplein. Een actie die door de inwoners van Langeraar en Gerard zelf zeer gewaardeerd wordt.

Door het vaccineren zijn steeds meer Nederlanders in 2021 beschermt tegen het coronavirus. De overheid schat in dat evenementen, onder de geldende regels, medio mei weer gehouden. De kermis kan doorgang vinden mits de doorstroom en maximumaantal bezoekers is gewaarborgd is. De feesttent is maximaal voor 750 bezoekers mogelijk en er is geen kermisterras. De vrijgekomen ruimte wordt opgevuld met extra attracties. Hierdoor staat er een grotere kermis met verschillende nieuwe en grotere attracties. Half augustus neemt SKL de beslissing om de activiteiten niet door te laten gaan. Extra maatregelen om verschillende activiteiten door te laten gaan hebben zoveel impact dat doorgang ervan onverantwoord is. In 2021 is er alleen een kermis met kleinere feesttent.

In 2022 was er weer een ‘oude vertrouwde kermis’ zoals voor Corona. We kijken uit naar het 100-jarig jubileum!