Spelregels Volleybal

  1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Volleybal Bond met het Rally Point Systeem: Het team dat de rally wint, krijgt een punt. Als het ontvangende team de rally wint, krijgt het niet alleen een punt erbij, maar ook het recht om op te slaan. Tevens draaien de spelers van dit team kloksgewijs één plaats door.
  2. De duur van iedere wedstrijd is 12 minuten.
  3. Vanaf de kruisfinales wordt er na 6 minuten van speelhelft gewisseld.
  4. Het wisselen van spelers/speelsters vindt plaats gedurende een onderbreking van het spel en is vrij.
  5. De wedstrijd begint en eindigt bij een algemeen signaal van de wedstrijdleiding.
  6. De punten worden gewoon doorgeteld (d.w.z. dus niet stoppen bij 25)
  7. Het spelen van de bal met de voeten is niet toegestaan.
  8. Het team dat als eerste in het wedstrijdschema wordt genoemd speelt op het speelveld het dichtst bij de kantine. Het andere team begint met de opslag. De teams worden verzocht zich bij de aanvang op het juiste speelveld op te stellen.
  9. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.
  10. Bij gelijk eindigen van teams in de poule wordt de beslissing verkregen door het saldo punten voor en tegen. Is ook dat gelijk dan is het aantal gescoorde punten voor doorslaggevend. Is ook dat gelijk dan beslist tenslotte het lot.
  11. De scheidsrechters komen uit het spelersbestand van de deelnemende teams. Vóór hun te leiden wedstrijd dienen zij het wedstrijdbriefje en fluitje af te halen bij de wedstrijdleiding en na afloop beiden weer in te leveren.
  12. De teamleiders controleren na afloop van elke wedstrijd of de scheidsrechter de juiste uitslag op het wedstrijdbriefje heeft vermeld.
  13. Iedereen (spelers en scheidsrechters) dienen tijdig voor de wedstrijd aanwezig te zijn.
  14. Iedereen speelt voor eigen risico. De wedstrijdleiding noch de Stichting Kermis Langeraar kan aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade welke voortvloeien uit het deelnemen aan dit volleybaltoernooi.
  15. Indien bij de kruisfinales na de reglementaire speeltijd de eindstand gelijk is wordt tweemaal 1 minuut verlengd. m.u.v. de wedstrijden om 1e t/m 4e plaats, dan is de verlenging 2x 5 minuten.
  16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.